Duplikát malého nebo velkého technického průkazu

Doklady, které budete potřebovat k vystavení duplikátu ORV nebo TP za ztracený či odcizený

  • plnou moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla - vystavení duplikátu ORV nebo TP (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)

Doklady od majitele

  • Firma: výpis z obchodního rejstříku
  • Živnostník: živnostenský list nebo koncestní listinu
  • Soukromá osoba ( cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Od 1.1.2015 je třeba ke každému přihlášení a převodu vozidla plná moc s ověřeným podpisem.

Formulář ke stažení zde