Změny v technickém průkazu

(LPG, taž. zařízení, výmaz čísla motoru, stěhování, změna sídla)

LPG

 • doklad o montáži homologace (originál)
 • revizní zpráva (originál)
 • faktura (originál)
 • originál technického průkazu
 • originál malého technického průkazu (ORV)

Tažné zařízení

 • typový list (originál)
 • originál technického průkazu
 • originál malého technického průkazu (ORV)

Výmaz čísla motoru

 • evidenční prohlídka z STK (např. vyrezlé nebo nečitelné)
 • originál technického průkazu
 • originál malého technického průkazu (ORV)

Stěhování, změna sídla

 • nový výpis z obchodního rejstříku nebo rozhodnutí o změnách v živnostenském listě či koncesní listině, kopie nového OP
 • originál technického průkazu
 • originál malého technického průkazu (ORV)

Doklady od majitele - kupujícího

 • Firma: výpis z obchodního rejstříku a kopii OP jednatele, či jednatelů společnosti
 • Živnostník: živnostencký list nebo koncestní listinu
 • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
 • Soukromá osoba (cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Od 1.1.2015 je třeba ke každému přihlášení a převodu vozidla plná moc s ověřeným podpisem.

Formulář ke stažení zde