Vyřazení z provozu a zánik vozidla

Doklady, které budete potřebovat k vyřazení vozidla

 • registrační značky (RZ)
 • originál velkého technického průkazu (TP)
 • originál malého technického průkazu (ORV)

Doklady, které budete potřebovat k zániku vozidla

 • registrační značky (RZ)
 • originál velkého technického průkazu (TP)
 • originál malého technického průkazu (ORV)
 • doklad o ekologické likvidaci

Doklady od majitele

 • Firma: výpis z obchodního rejstříku a kopii OP jednatele, či jednatelů společnosti
 • Živnostník: živnostencký list nebo koncestní listinu
 • Soukromá osoba (občan ČR): kopii OP
 • Soukromá osoba (cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Od 1.1.2015 je třeba ke každému přihlášení a převodu vozidla plná moc s ověřeným podpisem.

Formulář ke stažení zde