Registrace nového vozidla

Doklady, které budete potřebovat k registraci

  • originál faktury
  • originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení (zalená karta)

Doklady od majitele - kupujícího

  • Firma: výpis z obchodního rejstříku
  • Živnostník: živnostencký list nebo koncestní listinu
  • Soukromá osoba ( cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Od 1.1.2015 je třeba ke každému přihlášení a převodu vozidla plná moc s ověřeným podpisem.

Formulář ke stažení zde