Vývoz vozidla

Doklady, které budete potřebovat k registraci

  • faktury nebo kupní smlouvy
  • originál velkého technického průkazu
  • originál malého technického průkazu (ORV)
  • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)

Doklady od majitele - prodávajícího

  • Firma: výpis z obchodního rejstříku
  • Živnostník: živnostencký list nebo koncestní listinu
  • Soukromá osoba ( cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Doklady od majitele - kupujícího

  • Firma: výpis z obchodního rejstříku zahraničního subjektu,
  • Živnostník: doklad o identifikačním čísle, kopii dokladu totožnosti
  • Soukromá osoba (cizinec): kopii dokladu totožnosti s adresou

Od 1.1.2015 je třeba ke každému přihlášení a převodu vozidla plná moc s ověřeným podpisem.

Formulář ke stažení zde