Pomoc při ztrátě SPZ, ukončení leasingu, změna barvy

Ztráta či odcizení RZ

Doklady, které budete potřebovat

 • plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla - k zajištění vystavení nových RZ (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
 • originál velký technický průkaz
 • originál malého technického průkazu (ORV)

Ukončení leasingu

Doklady, které budete potřebovat

 • plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla k ukončení leasingu
 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (ORV)

Změna barvy

Doklady, které budete potřebova

 • plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla ke změně barvy (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
 • originál velký technický průkaz
 • originál malý technický průkaz (ORV)
 • uvedení barvy

Doklady od majitele

 • Firma: výpis z obchodního rejstříku
 • Živnostník: živnostenský list nebo koncestní listinu
 • Soukromá osoba (cizinec): kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození.

Od 1.1.2015 je třeba ke každému přihlášení a převodu vozidla plná moc s ověřeným podpisem.

Formulář ke stažení zde